naglowek

domek 


Nasza firma wykonuje wyszukiwanie terenu pod różnorodne inwestycje, wstępne analizy proponowanych terenów oraz terenów wskazanych przez Inwestora , bada zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu , możliwości i zasady uzyskania terenu dostępność komunikacyjną z uwzględnieniem charakteru inwestycji , uzbrojenie terenu i zasilanie w media , koncepcje zagospodarowania terenu, negocjacje umów przedwstępnych dzierżawy Iub zakupu gruntu według uzgodnionych wytycznych, negocjacje z przyszłymi stronami postępowania administracyjnego w celu uniknięcia odwołań i protestów w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, doprowadzenie do podpisania umowy przyrzeczonej dzierżawy Iub kupna terenu.

Nasza firma poszukuje inwestorów zainteresowanych budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowo-handlowych, użyteczności publicznej. Proponujemy konkretne , atrakcyjne lokalizacje.

Copyright © 2002 e-gate