naglowek

domek 


Wykonujemy analizy, koncepcyjne i wielobranżowe, kompletne projekty architektoniczno- budowlane oraz projekty wykonawcze, konstrukcje, instalacje oraz kosztorysy . Tworzymy projekty indywidualne i standardowe, realizujemy różne, najtrudniejsze wymagania inwestora, stosujemy nowoczesne i tradycyjne technologie budowlane. Wykonujemy projekty rozbudowy, przebudowy , nadbudowy i modernizacji oraz rozbiórki istniejących obiektów.
Opracowujemy dokumentację, która można modyfikować podczas projektowania i na budowie, wykorzystując zgodnie z różnymi potrzebami inwestora i firmy wykonawcze wykonanie projektów wykonawczych na podstawie wykonanego przedtem projektu budowlanego, oferujemy pełnienie nadzorów autorskich z tytułu wykonanych projektów wykonawczych inwestycji, udział w formalnym odbiorze inwestycji, stwierdzenie zgodności wykonanych prac budowlanych z projektem budowlanym i wykonawczym.

Koszt kompleksowego opracowania projektowego włącznie z pozwoleniem na budowę szacowany jest indywidualnie i zależy od specyfiki danej inwestycji.


Copyright © 2002 e-gate