naglowek

 


W ramach naszej działalności proponujemy inwestorom pełną obsługę inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami prawa budowlanego. Oferujemy nadzór inwestorski podczas realizacji, prowadzenie kontroli budowy, rozliczanie wykonawcy, aż do przeprowadzenia odbiorów końcowych i przekazania obiektu do użytkowania. Dysponujemy kadrą doświadczonych inżynierów we wszystkich branżach z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi dla nadzorowania robót budowlano-montażowych wszelkich obiektów budownictwa mieszkaniowego , usługowo-handlowych , użyteczności publicznej oraz przemysłowych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.


Copyright © 2002 e-gate