naglowek

 


W ramach tej dziedziny naszej aktywności proponujemy inwestorom wszelkie analizy związane z każdym etapem prowadzenia procesu inwestycyjnego.

  • Wykonywanie orzeczeń i opinii w zakresie budownictwa
  • Wykonanie analiz techniczno - ekonomicznych alternatywnych rozwiązań wykonawczych
  • Pomoc w zakresie przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej inwestycji
  • Pomoc w zakresie inwestycji budowlanych, umów o roboty budowlane, rozstrzygania sporów, itp.
  • Wykonanie wszelkich innych opracowań i analiz mających związek z procesem inwestycyjnym i robotami budowlano - montażowymi.
Copyright © 2002 e-gate